Projekt „Niepełnosprawni na etacie”

Projekt „Niepełnosprawni na etacie”

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych jest realizatorem projektu „Niepełnosprawni na etacie, w ramach pilotażowego programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – numer umowy ABS/000003/01/D.                                        

Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym.

Elementy zadania: indywidualne doradztwo zawodowe, trener pracy, warsztaty z autoprezentacji, warsztaty i szkolenia zawodowe, mentoring.