Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka realizuje projekt unijny „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”, którego celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego powyżej 18 roku życia. Podczas organizowanych bezpłatnych kursów komputerowych uczestnicy uczą się załatwiania podstawowych spraw, takich jak: prowadzenie konta w banku, założenie profili na platformie ePUAP, korzystanie z komunikatorów i mediów społecznościowych, robienie bezpiecznych zakupów na odległość, czy tworzenia własnych treści w postaci bloga, strony WWW, prostego sklepu internetowego.
Więcej o projekcie na stronie https://latajaca.pl/o-projekcie/