Akademickie Centrum Kariery – al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, bud. C, pok. 3.32,
tel. 41 34 24 315,
e-mail: ack@tu.kielce.pl

Akademickie Centrum Kariery umożliwia pracodawcom:

  • bezpłatne zgłoszenie oferty pracy, praktyki, stażu
  • zamieszczenie oferty na stronie www i w gablotach na uczelni
  • rozpowszechnianie na uczelni i w biurze materiałów skierowanych do studentów i absolwentów
  • pomoc w wyszukaniu odpowiedniego kandydata na zgłoszone stanowisko, praktykę, staż
  • bezpośredni kontakt ze studentami i absolwentami podczas spotkań na Uczelni
  • organizacja wizyt studyjnych u pracodawców

 

Wydziały oraz kierunki kształcenia prowadzone w Politechnice Świętokrzyskiej

 


Zapraszamy do współpracy z centrum