PROJEKTOR – wolontariat studencki

PROJEKTOR – wolontariat studencki

Celem i misją programu PROJEKTOR jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miast, wsi i defaworyzowanych dzielnic dużych miast, poprzez prowadzenie warsztatów przez studentów-wolontariuszy.

Dzięki temu zarówno uczestnicy zajęć, jak i studenci odkrywają i rozwijają swoje pasje, zainteresowania i umiejętności.

Poniżej linki do naszej strony i funpage’a:

https://projektor.org.pl/ https://www.facebook.com/PROJEKTOR.wolontariat.studencki/

Jako Program oferujemy możliwość prowadzenia projektów edukacyjnych przez studentów w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Projekty organizowane przez wolontariuszy uzyskują wsparcie merytoryczne, dofinansowanie na materiały warsztatowe i zwrot kosztów przejazdu na projekt oraz kontakt i wymianę doświadczeń z bardziej doświadczonymi wolontariuszami.

Dla nowych wolontariuszy proponujemy również bezpłatne spotkanie/szkolenie wprowadzające (zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek), na którym uczestnicy dowiedzieliby się jak realizować projekty edukacyjne oraz poznaliby propozycje zadań, ćwiczeń i gier, które mogliby wykorzystać podczas własnych warsztatów. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają również bezpośredni kontakt do trenera i możliwość wsparcia mentorskiego w realizacji własnych projektów.