Teraz zarobisz więcej!

Teraz zarobisz więcej!

Na czym polega ulga bez PIT dla młodych przed 26 rokiem życia?

Zerowy PIT dla młodych skierowany jest do osób pracujących, które nie ukończyły 26. roku życia. Zwolnione z podatku będą wszystkie przychody pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ile pieniędzy zyska młody pracownik?

Przykładowe wyliczenie:

2250 zł to minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. – zysk miesięczny to 133 zł

W 2019 roku ulga będzie naliczona dopiero po złożeniu wniosku pracodawcy!

Ministerstwo finansów opublikowało właśnie przykładowy wzór takiego oświadczenia na potrzeby zerowego PIT dla młodych. Wzór zobacz tutaj => https://bit.ly/2OQse35

Oświadczenie jest potrzebne tylko w 2019 roku. Od 1 stycznia 2020 roku pracodawca już z mocy ustawy nie będzie pobierał zaliczek na podatek dochodowy.

Więcej informacji na => https://bit.ly/2kKfufT.