Dla osób z niepełnosprawnością

Dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja Fuga Mundi realizuje projekt: „Zatrudnienie”, „Stawiamy na pracę” „Droga do zatrudnienia„,  który skierowany jest do nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych z województwa świętokrzyskiego. Celem projektu jest wsparcie studentów i absolwentów w płynnym przejściu na rynek pracy. Projekt obejmuje warsztaty aktywizacji zawodowej, bezpłatne szkolenia zawodowe, 3-6miesieczne staże aktywizacyjne oraz pośrednictwo pracy i współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Terminy rozpoczęcia szkoleń:

Administrator sklepu internetowego z e-marketingiem i elementami grafiki komputerowej: 9.06.2021-30.06.2021

Rejestratorka medyczna z obsługą sekretariatu: na przełomie czerwca/lipca 2021.

Aby wziąć udział a projekcie należy spełniać określone kryteria:

– pozostawać bez zatrudnienia,

– mieszkać na terenie woj. świętokrzyskiego,

– posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach szkolenia oferujemy:

– stypendium szkoleniowe za każdą godzinę uczestnictwa,

– ubezpieczenie NNW,

– certyfikat i materiały szkoleniowe.

Po szkoleniu możliwość odbycia stażu lub podjęcia zatrudnienia zgodnym z tematyką szkolenia.