Dzisiaj odbędzie się finałowa gala ogłoszenia wyników trzeciej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową!

Z nagrodzonymi absolwentami oraz zaproszonymi Gośćmi spotkamy się na platformie Zoom, a Wy możecie całość oglądać online!


Zapraszamy na profile:

Starujemy o godz. 11:00! Uroczystość można oglądać na żywo!

Po raz trzeci Politechnika Świętokrzyska i Kielecki Park Technologiczny organizują konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Jeśli jesteś studentem / absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich i obroniłeś pracę w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020 podejmij wyzwanie i weź udział w naszym konkursie. W organizację przedsięwzięcia zaangażowały się znane i cenione firmy.

Nagroda główna dla laureata danego obszaru – 2 000 zł

Prace licencjackie/inżynierskie/magisterskie obronione na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych można składać w 13 obszarach, w których jurorami będą przedstawiciele znanych firm z branży.

architektura

budownictwo ogólne

geodezja

inżynieria środowiska i OZE

automatyka

ekonomia

inżynieria danych

inżynieria produkcji

transport i logistyka

budownictwo w zakresie dróg i mostów

elektrotechnika i elektronika

informatyka

mechanika i budowa maszyn

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Prace w wersji elektronicznej (na płycie CD / DVD) oraz z wydrukowanym Formularzem zgłoszeniowym i Oświadczeniem należy do 30 października 2020 r. do godziny 14:30 dostarczyć osobiście do biura ACK lub w wyjątkowych sytuacjach (pobyt na kwarantannie, choroba, pobyt poza Kielcami) wysłać pocztą na adres:

Akademickie Centrum Kariery
Politechnika Świętokrzyska
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, bud. C, pok. 3.32
25-314 Kielce

z dopiskiem – Praca na konkurs 2020

Masz pytanie?

ack@tu.kielce.pl
41 34 24 315

Czekamy na Ciebie!

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zmiana regulaminu nastąpiła w dniu 20.10.2020

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINIE:

Na podstawie § 7 pkt. 4 regulaminu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2018/2019 dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej, organizator zmienia regulamin w zakresie dotyczącym § 1 pkt. 1 i § 2 pkt. 1 w taki sposób, że Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej dotyczy roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020, a do Konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.

UZASADNIENIE:

Niniejsza zmiana wynika z decyzji organizatora o dopuszczeniu do zgłoszenia do Konkursu również prac z roku akademickiego 2019/2020. Decyzja ta podyktowana jest okolicznościami związanymi ze stanem epidemii oraz bardzo niewielką ilością zgłaszanych prac do Konkursu z roku akademickiego 2018/2019.

W celu zachowania zasad klarowności Konkursu oraz równości szans kandydatów, wprowadzamy dla § 3 pkt. 17 zapis o następującej treści: Kandydat/ci może/mogą zgłosić tylko jedną pracę w danym obszarze Konkursu.

Zaktualizowany tekst regulaminu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Regulamin konkursu

Załącznik_1_Formularz zgłoszeniowy

Załącznik_2_OŚWIADCZENIE_2020