Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

KSWP prowadzi projekt stażowy, w ramach którego istnieje możliwość sfinansowania czteromiesięcznego stażu zawodowego dla osób do 30 r. życia. Młode osoby, które stawiają na rozwój kariery oraz posiadają już potencjalną firmę, która chętnie podejmie z nimi współpracę, mają możliwość sfinansowania stażu z środków unijnych. Co ważne wynagrodzenie finansowane z naszego projektu, nie stanowi pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa! Wsparcie ukierunkowane jest na wsparcie młodych osób.

Poniżej kilka dodatkowych informacji dot. projektu i zasad udziału.

  1. Kryteria dot. kandydata na staż:
    a) Osoba do 30 r. życia, która jest bierna zawodowo lub bezrobotna nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy, która uczy się lub mieszka na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym: utraciła zatrudnienia po 01.03.2020r. lub
    b) należy do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, oraz osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów  i reemigrantów, kobiet.
  2. Forma współpracy: płatny 4 mc staż (stypendium stażowe: 1536,50 zł netto, finansowane z środków projektu).
  3. Termin rozpoczęcia stażu: ok. 2-3tyg. po złożeniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów przez firmę i kandydata na stażystę.
  4. Czas trwania stażu: 4mc
  5. Gwarancja zatrudnienia: Po okresie stażowym firma zobowiązana jest zatrudnić stażystę na umowę o pracę na min. 3mc na ½ etatu.

Dokumenty rekrutacyjne składane przez firmę i potencjalnego stażystę dostępne są pod adresem: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/gielda-stazy

„Giełda Staży” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.a