Akademickie Centrum Kariery Politechniki Świętokrzyskiej działa w pionie Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki. Powstało na bazie działającego od lipca 1997 roku – Biura Karier, będącego członkiem Konwentu Założycieli Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Akademickie Centrum Kariery zajmuje się zawodową promocją studentów i absolwentów Uczelni.

Główne obszary działania Akademickiego Centrum Kariery:

informacyjne:

  • informacje o dostępnych ofertach pracy; możliwościach odbycia staży i praktyk; bezpłatna dystrybucja katalogów, przewodników i ulotek dla poszukujących pracy studentów i absolwentów; udostępnianie literatury fachowej

badawcze: 

  • tworzenie banku danych o studentach i absolwentach – ich doświadczeniach i predyspozycjach
  • przeprowadzanie sondaży rynku pracy; nawiązywanie kontaktów z firmami; aktualizowanie informacji o firmach, wolnych miejscach pracy oraz możliwościach odbywania przez studentów i absolwentów – praktyk oraz staży

szkoleniowe:

  • prowadzenie poradnictwa indywidualnego – pomoc w przygotowaniu się do poszukiwania pracy
  • organizowanie szkoleń oraz spotkań studentów z przedstawicielami firm, specjalistami na rynku pracy

Akademickie Centrum Kariery
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, bud. C, pok. 3.32, tel. 41 34 24 315, e-mail: ack@tu.kielce.pl